Откриване на учебната година

 

Новата учебна година в Бургаския свободен университет започва на 3.10.2016 г. и ще бъде открита от Ректора на БСУ проф.дпн Галя Христозова и от академичното ръководство на Университета. Каним всички студенти и преподаватели на откриването, което ще започне от 10 часа в зала „Изток“ на БСУ.
След това, от 11 часа ще се проведат информационни срещи на студентите от първи курс с ръководствата на центровете, както следва:
•    Център по юридически науки – в зала 404
•    Център по икономически и управленски науки – в зала 218
•    Център по информатика и технически науки – в зала 208
•    Център по хуманитарни науки – в зала 207