Събития

БСУ съорганизатор на конференция с украински партньор

Украинският партньор е Одеският търговско-икономически институт към Киевския национален търговско-икономически университет в гр. Одеса.

Класиране на вътрешния кръг на Конференцията СНТ в БСУ

Класиране на вътрешния кръг на Конференцията СНТ в БСУ

В четирите центъра бяха представени общо 80 доклада от екипи от над 90 студенти и докторанти на Бургаския свободен университет, както и от студенти и докторанти на мобилност в БСУ от партньорски висши училища в Азия.

Международен форум в БСУ на преподавателите по английски език

XXVII-та международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА) ще се проведе в БСУ от 22 до 24 юни 2018 година  

Лекция на тема „Право и дигитализация

Лекция на тема „Право и дигитализация"

Дигитализацията в наши дни присъства навсякъде. И освен, че вече можем да правим огромен брой неща без да ставаме от стола през устройства, които се събират в ръката ни, се говори за автономни коли, роботи, които сами поставят диагнози и следят показателите от лечението, за хладилници, които познават вкуса ни,…

Среща в БСУ за изграждане на регионални научни центрове

Среща в БСУ за изграждане на регионални научни центрове

Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ организира среща във връзка с „Изграждане на регионални научни центрове”.

Прием на магистри - обучението ще започне след 22 март 2018 г.

Бургаският свободен университет предлага разнообразни магистърски програми, които гарантират успешна професионална реализация.  

Представяне на стипендии за обмен с Германия

Представяне на стипендии за обмен с Германия

Презентацията ще се проведе в БСУ на 4 май от 11.00 ч. в зала 208.

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“

Бургаският свободен университет организира Международна научна конференция на тема „Синя икономика и синьо развитие“. Преди две години Бургас беше избран за Европейска морска столица на 2018 г., а БСУ да домакинства годишния форум на високо равнище посветен на Европейския ден на морето.

Ученическо състезание по икономика

Центърът по икономически и управленски науки организира Ученическо състезание по икономика на 24.02.2018г. (събота) от 10ч. в сградата на Бургаския свободен университет. Състезанието е насочено към учениците от 11-ти и 12-ти клас.

Курс "Тренинг за треньори"

Центърът по хуманитарни науки при Бургаския свободен университет организира курс за допълнителна квалификация „Тренинг за треньори” – 1 част. Изкуството да бъдем обучители