Събития

За добра работа отпускат на БСУ още 80 практики по проект от оперативната програма

За добра работа отпускат на БСУ още 80 практики по проект от оперативната програма

На Бургаския свободен университет бяха отпуснати допълнително 80 броя практики за студенти в областта на педагогическите науки.

Студентите на БСУ в партньорска онлайн програма в Малайзия

Студентите на БСУ в партньорска онлайн програма в Малайзия

Студентите на Бургаския свободен университет са поканени за безплатно онлайн обучение в бакалавърските и магистърски програми на Технологичния университет Мара.

Международна научна конференция “СУП XI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията”

Международна научна конференция “СУП XI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията”

Центърът по икономически и управленски науки при Бургаския свободен университет организира Международна научна конференция по случай 30 години от създаването на БСУ на тема „Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията“

Прием в магистърски програми през 2021 г.

Започна приемът в магистърски програми през 2021 г. Начало на обучението - през м. Март.

“TEACHERS AHEAD” през Европейската нощ на учените в БСУ

“TEACHERS AHEAD” през Европейската нощ на учените в БСУ

“TEACHERS AHEAD” през Европейската нощ на учените в БСУ

Подготвителен курс за държавен изпит по Гражданскоправни науки

Подготвителен курс за държавен изпит по Гражданскоправни науки

  Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 25 ноември 2020 г. от 8.30 часа в зала 110. Лектори: проф. д-р Силви Чернев и доц. д-р…

БСУ сред първите на глобалната карта на „Дни на Еразъм“

БСУ сред първите на глобалната карта на „Дни на Еразъм“

Бургаският свободен университет е сред трите български университета представени на глобалната карта на „Дните на Еразъм“.

Научна конференция „Правовата държава – законодателство, правоприлагане и юридическа наука“

Форумът ще се проведе на 20 и 21 ноември 2020 г. в БСУ

Подготвителен курс за държавен изпит по Публичноправни науки

Курсът ще се проведе на 28 октомври 2020 г. от 8.30 часа в 427 зала на БСУ.

Стипендии на Община Бургас за успешните студенти от БСУ

Стипендии на Община Бургас за успешните студенти от БСУ

  Община Бургас обявява конкурс „Успешни студенти“ за отпускане на стипендии за редовни студенти. Общинската програма има за цел осигуряване на подкрепа и повишаване мотивацията на студентите в процеса на обучението им и е насочена е към студенти с отличен успех,с постижения в областта на науката и с участия  в…