Събития

IV Национална студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Ст. Додунеков” CompMath 2015

IV Национална студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Ст. Додунеков” CompMath 2015

От 13 до 15 ноември 2015 г. в Бургаския свободен университет ще се проведе Четвъртата национална студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков", CompMath 2015. Организатор и домакин на CompMath 2015 е Центърът по информатика и технически науки на Бургаския свободен университет. Олимпиадата се състои в решаване на математически…

Регионална среща-дискусия по психология в БСУ

Потвърждаване на участие до 15 ноември 2015 година

БСУ беше представен на най-високия форум на ЕК за регионално развитие

БСУ беше представен на най-високия форум на ЕК за регионално развитие

В периода 12-13 октомври 2015 г. в Брюксел се  проведоха „Дните на регионите“, организирани за 4-та поредна година от Европейската комисия.

Студенти и преподаватели от БСУ отново ще посетят ЦЕРН

На 24 и 25 ноември 2015 г. студенти и преподаватели от Центъра по информатика и технически науки към Бургаския свободен университет ще посетят с учебна цел „Големия адронен колайдер”

Стипендии за студентите от ЦИУН

Наградният фонд включва 5 стипендии по 1000 лв., които ще отидат при студенти от ЦИУН

Проф. д-р Силви Чернев в ООН

Проф. д-р Силви Чернев в ООН

Зам. - деканът на ЦЮН участва в  63-та сесия на секция Арбитраж и медиация към Комисията по международно търговско право на ООН.

Кастинг на Театралното ателие

На 20 октомври от 17 часа в зала 211 ще се проведе кастинг на Театралното ателие на БСУ 

Възможности за студентско финансиране и Escape room с Академична лига от UniCredit Bulbank

Възможности за студентско финансиране и Escape room с Академична лига от UniCredit Bulbank

Възможности за студентско финансиране ще представят експерти от UniCredit Bulbank по време на специална кампания през октомври. Банката има  разработена продуктова линия Академична лига, създадена именно по инициатива на студенти от клубовете „Моята банка на бъдещето“ съвместно с онлайн платформата Kosher.bg. Заповядайте на 15 и 16 Октомври в Бургаски свободен…

Прием в бакалавърски и магистърски програми

Продължава приемът в бакалавърски и магистърски програми по специалностите: Бакалавърски програми Право Финанси Счетоводство и контрол Маркетинг Бизнес администрация Международни икономически отношения Комуникации и електронизация за ВЕИ Компютърни системи и технологии  Електроснабдяване и електрообзавеждане  Софтуерно инженерство Приложна информатика и мултимедия  Информатика и компютърни науки  Психология Социални дейности и консултиране Обществени…

Магистърски програми на английски език в БСУ

Центърът по икономически и управленски науки обявява прием в две магистърски програми с обучение на английски език