Събития

Ученическо състезание по програмиране CODE@BURGAS

Ученическо състезание по програмиране CODE@BURGAS

Състезанието ще се проведе на 17 май 2019 г. в партньорство с Община Бургас.

Нов майсторски клас в ЦИТН

Проявата е насрочена за 8.05.2019 г. от 16.00 в зала 110 на БСУ.

Трети майсторски клас в ЦИТН

На 22.04.2019 г. от 11.00 в зала 110 на БСУ ще се състои трети майсторски клас със студентите от специалност „Информатика и компютърни науки” от ЦИТН на тема „Защита на критичната инфраструктура – модели и сценарии” с лектор проф. Радослав Йошинов. Защита на критичната инфраструктура представлява съвкупност от дейности, целящи…

Студенти от ЦИТН на практическо обучение в реалния бизнес

Студенти от ЦИТН на практическо обучение в реалния бизнес

Студенти от магистърска програма “Интегрирани компютърни системи и комплекси” към ЦИТН проведоха практическо обучение в EVN-България, Пловдив, в Дейта центъра EQUINIX, София, в секция “Грид изчисления и приложения” към ИИКТ-БАН, София.

Нови магистърски програми в ЦИУН

Новите програми са "Управление на човешките ресурси и организационна психология" и "Банков и застрахователен мениджмънт".  

Нова магистърска програма в ЦИТН

Нова магистърска програма в ЦИТН

ЦИТН организира обучение в нова магистърска програма "Техническа безопасност и противопожарна техника"

Курс за държавен изпит по Публичноправни науки

Курсът ще се проведе на 14 май 2019 г. от 13.00 до 18.00 часа в зала 218 и на 15 май 2019 г. от 9.00 до 14.00 часа в зала 218. Лектори: проф. д.н. Мария Нейкова и проф. д-р Александър Воденичаров.

Курс за държавен изпит по Наказателноправни науки

Курсът ще се проведе на 13 април 2019 г. от 8.00 до 18.00 часа в зала 218. Лектори: съдия Васил Петков – председател на Окръжен съд – гр. Ямбол и проф. д-р Момяна Гунева

Юбилейна конференция

Юбилейна конференция "Съвременни управленски практики X"

Десетото  юбилейно издание  ще се проведе на 7 и 8 юни 2019 г. в сградата на БСУ в партньорство с Фрапорт Туин Стар Мениджмънт.

Конкурс за есе в ЦЮН

Есето трябва да бъде предадено до 29 март 2019 г. в учебен отдел на ЦЮН (стая 20).