Събития

Националният статистически институт с презентация в БСУ

Националният статистически институт с презентация в БСУ

Студентите от ЦИУН се запознаха с дейността на НСИ в своеобразен час по статистика с преподавател доц. д-р Е. Николова.

БСУ с награда за студенти в областта на журналистиката

БСУ с награда за студенти в областта на журналистиката

На 10 май 2018 г. в София Фондация „Димитър Цонев“ раздаде за първи път награди в подкрепа на качествената българска журналистика.

Хакатон под патронажа на комисар Мария Габриел в БСУ

Хакатон под патронажа на комисар Мария Габриел в БСУ

Всички участници са освободени от таксата за правоучастие, а за учениците, студентите и докторанти от гимназии и висши училища от София Столична община покрива всички разходи по транспорта, настаняването и храната на първите 20 регистрирани.

Връчване дипломите на випуск 2018 на БСУ

Участие в церемонията ще вземат само предварително регистрираните абсолвенти.

БСУ съорганизатор на конференция с украински партньор

Украинският партньор е Одеският търговско-икономически институт към Киевския национален търговско-икономически университет в гр. Одеса.

Класиране на вътрешния кръг на Конференцията СНТ в БСУ

Класиране на вътрешния кръг на Конференцията СНТ в БСУ

В четирите центъра бяха представени общо 80 доклада от екипи от над 90 студенти и докторанти на Бургаския свободен университет, както и от студенти и докторанти на мобилност в БСУ от партньорски висши училища в Азия.

Международен форум в БСУ на преподавателите по английски език

XXVII-та международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА) ще се проведе в БСУ от 22 до 24 юни 2018 година  

Лекция на тема „Право и дигитализация

Лекция на тема „Право и дигитализация"

Дигитализацията в наши дни присъства навсякъде. И освен, че вече можем да правим огромен брой неща без да ставаме от стола през устройства, които се събират в ръката ни, се говори за автономни коли, роботи, които сами поставят диагнози и следят показателите от лечението, за хладилници, които познават вкуса ни,…

Среща в БСУ за изграждане на регионални научни центрове

Среща в БСУ за изграждане на регионални научни центрове

Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ организира среща във връзка с „Изграждане на регионални научни центрове”.

Прием на магистри - обучението ще започне след 22 март 2018 г.

Бургаският свободен университет предлага разнообразни магистърски програми, които гарантират успешна професионална реализация.