Събития

Стартира курс по португалски език

Стартира курс по португалски език

Бургаският свободен университет организира курс по португалски език съвместно с Португалския културен и езиков център „Камойнш София“. Обучението е безплатно и се финансира въз основа на подписаното през 2015 г. споразумение между Института за сътрудничество и език „Камойнш“ и БСУ  по време на посещение на Посланика на Португалия у нас…

На 1.10. БСУ открива академичната 2018-2019 г.

Ректорът на БСУ проф.д.п.н. Галя Христозова  кани студентите и преподавателите на официалното откриване на академичната 2018-2019 г., което ще се състои на 1-ви октомври в 10 часа в Аулата на университета. След  церемонията,  от 11 часа ще се проведат информационни срещи  на деканските ръководства със студентите от първи курс по…

Заповядайте на 12 октомври от 11 часа в зала 208 на среща по Еразъм+

Заповядайте на 12 октомври от 11 часа в зала 208 на среща по Еразъм+

На 12 октомври 2018 г. , петък, от 11.00 ч. в зала 208 на БСУ ще се проведе информационна среща относно възможностите, които предоставя програма „Еразъм+“,  за мобилност на студенти и преподаватели в чужбина. Студенти ще споделят своя опит и впечатления от обучението си в партньорските университети на БСУ в…

Подготвителен курс за държавен изпит по Гражданскоправни науки

Курсът ще се проведе на 26 септември  2018 г. от 8.00 часа в зала 431. Лектори са проф. д-р Поля Голева и доц. д-р Красимир Коев.

Екипът на международния проект ISTRA със заключителна конференция

Екипът на международния проект ISTRA със заключителна конференция

Участниците в проекта от страна на БСУ са  преподавателите от ЦИТН: гл.ас.д-р Янислав Желев – координатор; доц. д-р Мария Желева; доц. д-р Евгения Николова; доц. д-р Пенка Георгиева; доц. д-р Веселина Жечева.

Кастинг в БСУ за студентска телевизия

Кастинг в БСУ за студентска телевизия

На 25.11.2018 г. от 10 часа в БСУ в зала 418 ще се проведе национален кастинг за водещи, актьори, сценаристи и организатори на най-младата медия на България -  Студентската телевизия! Запишете се на кастинг до 10.11.2018г. на e-mail: staniizvesten@gmail.com Информация за кастинга, необходимите документи за кандидатстване и за обявените позиции…

ЦИТН с акредитация на докторска програма по Информатика и компютърни науки

НАОА към МС присъди висока оценка за обучението в образователно-квалификационна степен „Доктор“  - 9.07 (с най-високия шестгодишен срок на акредитация) в направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Високите акредитационни оценки в професионално направление  Информатика и компютърни науки  са  за качеството на обучение, за добре структурираните и актуални учебни планове, за…

ЦХН с акредитация и на докторска програма по Педагогика

Обучението ще се осъществява от академичната 2018/2019 година.

Проект InnoPlatform - работна среща в БСУ

Проект InnoPlatform - работна среща в БСУ

На 3 и 4 юли 2018 г. в БСУ се проведе третата транснационална работна среща по проект Платформа за иновации и инструменти за повишаване на иновативния капацитет на малките и средни предприятия в страните от Балканския регион и Средиземноморието (InnoPlatform) по програма Интеррег, Балкани-Средиземно море.

Междууниверситетско състезание за решаване на казуси в БСУ

Междууниверситетско състезание за решаване на казуси в БСУ

На 19.05.2018г., в БСУ се проведе осмото издание на Междууниверситетското състезание за решаване на гражданскоправен казус.