Събития

Юбилейна конференция

Юбилейна конференция "Съвременни управленски практики X"

Десетото  юбилейно издание  ще се проведе на 7 и 8 юни 2019 г. в сградата на БСУ в партньорство с Фрапорт Туин Стар Мениджмънт.

Конкурс за есе в ЦЮН

Есето трябва да бъде предадено до 29 март 2019 г. в учебен отдел на ЦЮН (стая 20).

Курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки

Лектори: проф. д-р Силви Чернев и доц. д-р Красимир Коев

Международна научна конференция в ЦЮН

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научна конференция с международно участие на тема „ПРОБЛЕМИ НА МИГРАЦИЯТА”, която ще се проведе в периода 10-11 май 2019 г. В конференцията се очаква да вземат участие водещи учени и представители на държавния, частния и неправителствения сектори от страната и чужбина.…

Квалификационен курс на тема „Арт-коуч и Арт-педагогика”

Курсът е с продължителност 32 учебни часа (16 присъствена форма+16 дистанционна форма). Лектор ще бъде доц. д-р Пепа Митева.

Квалификационен курс "Въведение в психодрамата"

Курсът е с продължителност 30 учебни часа. Лектор ще бъде доц. д-р Румен Бостанджиев

Прием в магистърски програми

БСУ обявава прием в магистърски програми.

Квалификационен курс по здравен мениджмънт

Обучението е предназначено за практикуващи здравни кадри и мениджъри, както и за лица, придобили ОКС Бакалавър / Магистър по икономически, неикономически и медицински специалности.

Двустранно сътрудничество между БСУ и Елкабел АД

Двустранно сътрудничество между БСУ и Елкабел АД

Бургаският свободен университет и  Елкабел АД ще си сътрудничат при подготовката на квалифицирани специалисти в областта на инженерните науки. Предвиждат се съвместни инициативи с обучителен характер – презентации и посещения в производствените цехове на Елкабел АД. За студентите са изготвени и предоставени в лабораторията по Електротехника на ЦИТН комплект от…

Връчване дипломите на Випуск 2018 на БСУ

Връчване дипломите на Випуск 2018 на БСУ

Церемонията ще се състои на 5 декември 2018 година от 10 часа в атриума на БСУ.