Събития

Студенти от ЦИТН на практическо обучение в реалния бизнес

Студенти от ЦИТН на практическо обучение в реалния бизнес

Студенти от магистърска програма “Интегрирани компютърни системи и комплекси” към ЦИТН проведоха практическо обучение в EVN-България, Пловдив, в Дейта центъра EQUINIX, София, в секция “Грид изчисления и приложения” към ИИКТ-БАН, София.

Нови магистърски програми в ЦИУН

Новите програми са "Управление на човешките ресурси и организационна психология" и "Банков и застрахователен мениджмънт".  

Нова магистърска програма в ЦИТН

Нова магистърска програма в ЦИТН

ЦИТН организира обучение в нова магистърска програма "Техническа безопасност и противопожарна техника"

Курс за държавен изпит по Публичноправни науки

Курсът ще се проведе на 14 май 2019 г. от 13.00 до 18.00 часа в зала 218 и на 15 май 2019 г. от 9.00 до 14.00 часа в зала 218. Лектори: проф. д.н. Мария Нейкова и проф. д-р Александър Воденичаров.

Курс за държавен изпит по Наказателноправни науки

Курсът ще се проведе на 13 април 2019 г. от 8.00 до 18.00 часа в зала 218. Лектори: съдия Васил Петков – председател на Окръжен съд – гр. Ямбол и проф. д-р Момяна Гунева

Юбилейна конференция

Юбилейна конференция "Съвременни управленски практики X"

Десетото  юбилейно издание  ще се проведе на 7 и 8 юни 2019 г. в сградата на БСУ в партньорство с Фрапорт Туин Стар Мениджмънт.

Конкурс за есе в ЦЮН

Есето трябва да бъде предадено до 29 март 2019 г. в учебен отдел на ЦЮН (стая 20).

Курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки

Лектори: проф. д-р Силви Чернев и доц. д-р Красимир Коев

Международна научна конференция в ЦЮН

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научна конференция с международно участие на тема „ПРОБЛЕМИ НА МИГРАЦИЯТА”, която ще се проведе в периода 10-11 май 2019 г. В конференцията се очаква да вземат участие водещи учени и представители на държавния, частния и неправителствения сектори от страната и чужбина.…

Квалификационен курс на тема „Арт-коуч и Арт-педагогика”

Курсът е с продължителност 32 учебни часа (16 присъствена форма+16 дистанционна форма). Лектор ще бъде доц. д-р Пепа Митева.