Първи годишни награди на Фондация Евгений Мосинов

Първи годишни награди на Фондация Евгений Мосинов

Събитието се провежда под патронажа на областния управител Вълчо Чолаков.

Фондация „Евгений Мосинов“ ще връчи отличия на изявени студенти и преподаватели от Бургаския свободен университет. Церемонията по награждаването ще се състои на 12.12.2019 г. от 18:30 ч. в атриума на БСУ.

Първите годишни награди на Фондация „Евгений Мосинов“  се организират съвместно с БСУ и са под патронажа на областния управител Вълчо Чолаков.

Студентите ще бъдат наградени в няколко категории – за отличен успех, за активно участие в национални и общински състезания,  олимпиади и др.

По време на церемонията  ще бъдат отличени и  преподаватели за постижения в научните области, в които работят. Фондация „Евгений Мосинов“ ще награди и деятели с принос към научната дейност на университета.

Фондация „Евгений Мосинов“ е учредена в памет на адвокат Евгений Мосинов, който беше

преподавател в Центъра по юридически науки и в Центъра по икономически и управленски науки на Бургаския свободен университет още от самото му създаване.

Фондацията е създадена с цел подпомагане и стимулиране на талантливи студенти от БСУ. Тя ще насърчава и подпомага участието им в научни изяви, в обучителни семинари с представители на държавни, общински институции, с представители на съдебната власт, с неправителствени организации, с представители на академични общности и др. в областта на правото.