Подготвителен курс за държавен изпит по Гражданскоправни науки

Подготвителен курс за държавен изпит по Гражданскоправни науки

 

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 25 ноември 2020 г. от 8.30 часа в зала 110.

Лектори: проф. д-р Силви Чернев и доц. д-р Красимир Коев

 

Курсистите да внесат такса за курса в размер на  120 лв. в срок  до 23.11.2020 г. през Електронни услуги или по банковата сметка на БСУ в банка Алианц.

Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО) или на имейл: mircheva@bfu.bg

Участието в курса предполага предварителна подготовка.

Допълнителна информация: инспектор Станка Мирчева, тел. 056/ 900 420