Подготвителен курс за държавен изпит по Гражданскоправни науки

Подготвителен курс за държавен изпит по Гражданскоправни науки

 

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка на държавен изпит по Гражданскоправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа. Курсът ще се проведе на 26 април  2021 г. от 8.30 часа в зала 208  с лектори: проф. д-р Силви Чернев; доц. д-р Красимир Коев и съдия Росица Темелкова.

Курсистите да внесат такса за курса в размер на  120 лв. в срок  до 22.04.2021 г. през Електронни услуги или по банковата сметка на БСУ в ТБ "Алианц".

Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО) или на имейл mircheva@bfu.bg

Участието в курса предполага предварителна подготовка.

 

за контакти:
Станка Мирчева
тел. 056/ 900 420 
БСУ, стая 20
mircheva@bfu.bg