Подготвителен курс за държавен изпит по Наказателноправни науки

Подготвителен курс за държавен изпит по Наказателноправни науки

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Наказателноправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 23 септември  2020 г. от 8.30 до 18.30 часа в зала 110 на БСУ , с лектори: съдия Васил Петков – председател на Окръжен съд – гр. Ямбол и проф. д-р Момяна Гунева.

Курсистите да внесат такса за обучението в размер на  120 лв. в срок  до 17.09.2020 г.

  • чрез платформата "Електронни услуги" в сайта на БСУ
  • по банков път по разплащателната сметка на БСУ в "Алианц Банк България", IBAN: BG50BUIN78551080025816, BIC: BUINBGSF
  • като алтернатива бихте могли да заплатите дължимата такса чрез ПОС терминал в касата на БСУ, етаж 1, стая 102

Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО) или на имейл mircheva@bfu.bg
Участието в курса предполага предварителна подготовка.

 

За контакти:
Станка Мирчева
Тел. 056/ 900 420 
БСУ, стая 20
mircheva@bfu.bg