Подготвителен курс за държавен изпит по Публичноправни науки

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Публичноправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 21 юни 2020 г. от 9.00 часа в приложението Microsoft Teams с лектори: проф. д.н. Мария Нейкова и проф. д-р Александър Воденичаров.
Курсистите да внесат такса за обучението в размер на  120 лв. в срок  до 16.06.2020 г. през Електронни услуги или по сметката на БСУ в клон на Банка Алианц. Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО) или на имейл mircheva@bfu.bg
Участието в курса предполага предварителна подготовка.
 
За контакти:
Станка Мирчева
Тел. 056/ 900 420
БСУ, стая 20
mircheva@bfu.bg