Подготвителен курс за държавен изпит по Публичноправни науки

 

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Публичноправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 20 май 2021 г. от 9.00 часа в зала 208.  

Лектори: проф. д.н. Мария Нейкова, проф.д-р Христина Балабанова, съдия Веселин Енчев.

Курсистите да внесат такса за курса в размер на  120 лв. в срок  до 14.05.2021 г. през Електронни услуги или по банковата сметка на БСУ в банка Алианц България.

Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО) или на имейл mircheva@bfu.bg

Участието в курса предполага предварителна подготовка.

 

За контакти:
Станка Мирчева
Тел. 056/ 900 420 
БСУ, стая 20
mircheva@bfu.bg