ПОКАНА

За целта, моля чрез електронна поща да уведомите най-късно до 15.04.2016 г. за следното:

  • участие в срещата в БСУ на e-mail: еvent@bfu.bg
  • присъствие на официалната вечеря: e-mail gala@bfu.bg

Кувертът е 30 лв. и можете да го преведете по посочената по-долу сметка:
(Тонка Атанасова Троева, BG 66 BUIN95611000524542, Алианц Банк България,Бургас.)

 Интересуваме се от Вашата професионална кариера и Ви молим да изпратите информация за нея на e-mail: career@bfu.bg

  • Посочете кратки биографични данни и, обезателно Вашата специалност, година на завършване, образователно-квалификационна степен (бакалавър и/или магистър), както и адрес, телефон и e-mail за контакт.Ще се радваме да споделите Вашето мнение за образованието, получено в Центъра по икономически и управленски науки в Бургаския свободен университет, за възможностите, които Ви е дало, и за перспективите, които разкрива.

При желание от Ваша страна може да помогнете за осъществяване на мероприятията по повод на 25-годишнината от създаването на Бизнес факултета с паричен превод по посочената по-долу банкова сметка:

  • Бургаски свободен университет, Алианц Банк България: IBAN:BG82BUIN95611000383798, BIC : BUINBGSF

Всеки от Вас, направил дарение на Центъра, ще получи Договор за дарение, който съгласно чл.31, ал.1, т.4 от ЗКПО може да се отчете като разход за дейността на предприятието.

Официална покана