Покана на едно изключително събитие - Телемост с ЦЕРН

На 31.03.2016 в зала „Изток“ в БСУ ще се осъществи Телемост с български учени в ЦЕРН. По време на телемостта ще бъдат представени две лекции. Едната ще има за цел да представи актуалните проблеми върху, които се работи в момента, както и идеологията на Европейската организация за ядрени изследвания. Втората лекция ще запознае присъстващите с един от големите проблеми пред, които са изправени учените в ЦЕРН, а именно записването и обработването на данни, генерирани по време на експериментите в големия адронен колайдър.
След лекциите, присъстващите в залата ще имат възможност да зададат въпроси, свързани с разработките на ЦЕРН.