Получаване на дипломите за висше образование

Получаване на дипломите за висше образование

Ръководството на БСУ информира абсолвентите от випуск 2021, че поради усложнената епидемичната обстановка в страната церемонията за връчване на дипломите на завършилите образователни степени в БСУ, която традиционно се провежда в началото на месец  декември, няма да се състои. Дипломите за висше образование абсолвентите могат да получат след 1 декември в Учебен отдел, стая 22, всеки работен ден от 9 до 16 часа.