Председателят на Държавната агенция за закрила на детето в БСУ

Публичната лекция на Офелия Кънева, председател на ДАЗД, е на тема "Правата на децата и модел за детско участие в политиката на България". Лекцията се реализира по предложение на Студентския съвет на БСУ и на Студентската пиар агенция "Практа" в отговор на проведено допитване до студенти в ЦХН.

Лекцията е планирана да се проведе на 07 март 2017 г. (понеделник) от 13.00 ч., в зала 208 на БСУ.