Представяне на стипендии за обмен с Германия

Представяне на стипендии за обмен с Германия

На 4 май от 11.00 ч. в зала 208 на БСУ Германската служба за академичен обмен (DAAD) ще представи пред студентите и кандидат-студентите стипендиите за обмен с германски университети. DAAD  и Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ предоставят възможност за финансиране на обучението на студентите след първи курс за периоди от един или два семестъра, както и за летни училища в Германия.
След срещата със студентите и с кандидат-студентите в същата зала ще бъдат представени възможностите за финансиране на изследвания и престои в Германия за преподавателите и докторантите на БСУ.