Преподавател от БСУ на международен симпозиум по радарни технологии

Преподавател от БСУ на международен симпозиум по радарни технологии

Проф.дтн Андон Д. Лазаров взе участие в работата на международния форум по радарни технологии IRS – 2105, който се проведе в Дрезден, Германия, от 24 до 27 юни 2015 г. Докладите, които той изложи, предизвикаха голям интерес сред представителите на международната научна общност. Установиха се полезни контакти за БСУ със специалисти от САЩ, Италия, Германия, Полша и Литва за продължение на сътрудничеството в областта на радиолокационните системи със синтезирана апартура.