Преподаватели от БСУ - удостоени със званието "Honored Professor"

Преподаватели от БСУ - удостоени със званието

Доц. д-р Мария Монова-Желева и доц д-р Янислав Желев, преподаватели в БСУ, бяха удостоени с почетното звание „Honored Professor” от Академичния съвет на Кокшетауския университет „Абай Мирзахметов“ в Казахстан. Високото академично отличие се връчва за значим принос и заслуги към развитието на висшето образование в Република Казахстан, за утвърждаване на сътрудничеството в областта на научноизследователската дейност и за укрепването на междууниверситетските отношения. Почетните дипломи бяха връчени на тържествена церемония от Ректора на Кокшетауския университет „Абай Мирзахметов“ проф. д.ю.н. Мади Елюбаев. Почетно звание получи и зам.-ректорът на Политехническия университет на Валенсия проф. Хосе Капийя.

 

доц. Желева 2_.jpg