Прием в магистърски програми

Приемът на студенти в магистърските програми в БСУ започва на 10 декември 2018 година, а обучението ще стартира от началото на м. Март.  Приемът в магистратурите е по документи, с диплома за завършена степен Бакалавър или Магистър. Магистърските програми са в задочна, дистанционна или редовна форма и с продължителност една или две години, в зависимост от избраната специалност:

Център по юридически науки
Администрация и управление на системата на национална сигурност 
Център по икономически и управленски науки
Финанси
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Международни икономически отношения
Бизнес администрация
Център по информатика и технически науки
Съдебни инженерно-технически експертизи  и техническа безопасност​
Бизнес информационни технологии
Инженеринг и експлоатация на енергийни системи
Интегрирани компютърни системи и комплекси
Център по хуманитарни науки
Предучилищна и начална училищна педагогика
Публични комуникации и социална психология
Психологично консултиране
Детска и юношеска психология

 

За контакти: 
Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 419
+359 56 900 449
БСУ, стая 19
priem@bfu.bg