Приключва европроект на БСУ за информационна сигурност

Приключва европроект на БСУ за информационна сигурност

На 4 юни 2021 г. от 16 ч. в Бургаския свободен университет ще се проведе заключително събитие по проект „Immersive Learning in Information Security“ (MISSILE). Проектът е финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз с партньори от Австрия, Румъния, Турция и Кипър. Ръководител на проекта е доц. д-р Веселина Жечева. На събитието ще бъдат популяризирани основните резултати от проекта сред широката общественост – служители, млади професионалисти, учители, представители на фирми и др. Целите на събитието включват още подобряване на връзките между екипа на проекта и местната общественост в областта на дигиталната култура и в частност информационната сигурност, както и промотиране на резултатите от партньорството по проекта пред широката аудитория.

Ще бъдат връчени сертификатите на успешно завършилите участници в пилотирането от Община Бургас, Областна администрация – Бургас, Регионалния инспекторат по образованието – Бургас, Областна администрация – Ямбол и др.