Продължава срокът за регистрация за Конференцията СНТ‘20

Във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването на Република България за временно преустановяване на събития, вкл. конференции, Бургаският свободен университет продължава срока за регистрация за Конференцията „Студентско научно творчество“ до 5 април 2020 г. Регистрацията се прави само онлайн ТУК!

Провеждането на Конференцията СНТ’20 ще се състои на различна от първоначално планираната дата, за която вече регистрираните и бъдещи участници ще бъдат уведомени своевременно и обявена официално на сайта на БСУ.