Проф. д-р Силви Чернев в ООН

Проф. д-р Силви Чернев в ООН

Зам. - деканът на ЦЮН проф. д-р Силви Чернев взе участие в работата на 63-та сесия на работната група на секция Арбитраж и медиация към Комисията по международно търговско право на ООН (УНСИТРАЛ).
Работата на проф. Чернев беше високо оценена от останалите участници в комисията и от съответните отговарящи от Постоянното представителство на България в ООН (Виена) и дирекция "Правна" на Министерството на външните работи.