Промоция на випуск 2016

Тържествената церемония за връчване дипломите на абсолвентите от Випуск 2016 на Бургаския свободен университет ще се състои на 23.05.2016 г. (понеделник) от 10.00 часа в атриума на БСУ.  На официалната церемония дипломи за образователно-квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“ ще получат 370 абсолвенти от 29 специалности.
Участие в церемонията ще вземат само предварително регистрираните абсолвенти. Регистрацията става срещу подпис в стая 17 в БСУ. За потвърждаване на участието в тържествената промоция се обадете в Учебен отдел до 20.05.2016 г. включително.
Повече информация за организацията на церемонията вижте ТУК