Резултати от бизнес проучване на американски учен в БСУ

На 6.03. 2015 г. от 10.00 часа в Конферентен център 2 на БСУ ЦИУН организира научна сесия. На сесията се представиха резултатите от изследването "Cultural Effects on International Trade - the Case of Bulgaria".

Това излседване е част от проекта GLOBE на д-р Мария Бобина- преподавател от Университета на Илинойс в Чикаго. Д-р Бобина е от половин година в БСУ като стипендиант по Програма Фулбрайт. На сесията бяха поканени преподавателите и студентите на БСУ и представители на бизнеса с интерес към тематика!