Стартира платформата за кандидатстване по проект на БСУ с Източна Азия

Стартира платформата за кандидатстване по проект на БСУ с Източна Азия

Стартира платформата за кандидатстване по уникален  международен проект, в който БСУ е един от европейските партньори. Проектът СмартЛинк: Мобилности Югозизток-Запад за изследвания, учене, иновации и мрежи от знания (SmartLink: South-East-West Mobility for Advanced Research, Learning, Innovation, Network and Knowledge) е финансиран от Програма „Еразъм Мундус“ на ЕС.
Платформата (на снимката) http://smartlink-edu.eu/ предоставя информация за проекта, партньорите и конкретните позиции, обявени от университетите - партньори за кандидатстване през настоящата академична година. Регистрацията и подаването на документи от кандидатите става само на платформата http://smartlink-edu.eu/apply  с краен срок - 15 март 2015.
По този проект през 2015 г. БСУ ще приеме двама студенти в ОКС „бакалавър“, един  в ОКС „магистър“, един докторант и един служител или преподавател. Кандидатите могат да бъдат от азиатските партньори - Бутан, Непал; Пакистан, Бангладеш, Шри Ланка, Индия, Афганистан, Индонезия, Малдивите,Тайланд и Корейската народно-демократична република.
През тази година един от студентите на БСУ в ОКС „магистър“ ще има шанса да се обучава за период от 5 или от 10 месеца в икономическите или инженерни специалности на азиатските партньори. Те също ще се регистрират и кандидатстват през платформата.