БСУ беше домакин на работна среща по международен проект

БСУ беше домакин на работна среща по международен проект

Представители на институции в сферата на образованието - висши училища, министерства и асоциации – от Испания, Италия, Австрия, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан дадоха старт на проект ACADEMICA с координатор Бургаски свободен университет. Работната среща се проведе в периода 22 - 25 февруари. Участниците представиха своите институции и текущото състояние на образованието в сферата на инженерните науки, както и стратегията за развитите на висшето образование на национално равнище. Планираха се и предстоящите дейности по проекта. В рамките на посещението се обсъдиха и възможностите за разширяване на сътрудничеството с Бургаския свободен университет. 
ACADEMICA е един от двата проекта с водещо участие на България, спечелили финансиране по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, мярка „Изграждане на капацитет в областта на висшето образование“. Проектът цели да допринесе за модернизацията и усъвършенстването на висшето образование в областта на техническите науки в страните от Централна Азия. 

 

DSC_1488.JPG
DSC_1492.JPG
DSC_1483.JPG
DSC_1525.JPG