Студенти от ЦИТН изучаваха енергийната система у нас

Студенти от ЦИТН изучаваха енергийната система у нас

В периода  23 – 24 януари 2016 г. студенти от специалност „Инженеринг и експлоатация на енергийни системи” към Центъра по информатика и технически науки при Бургаския свободен университет посетиха различни енергийни обекти, където изслушаха специализирани лекции. Учебната програма започна с посещение на подстанция „Бургас 400 kV“ –  единствената системна подстанция от този тип на територията на Бургаска област, която захранва с електроенергия Бургаска и част от Ямболска област. Обучението продължи в няколко центъра за управление на енергийната система, откъдето се управлява енергийната мрежа, както и всички ВЕИ централи присъединени към нея.
Водноелектрическата централа „Енина“, намираща се в подножието на връх „Бузлуджа”, също предизвика интерес у студентите, тъй като тя е най-старата действаща централа на територията на страната.