Студенти от ЦИТН на практическо обучение в реалния бизнес

Студенти от ЦИТН на практическо обучение в реалния бизнес

Студенти от магистърска програма “Интегрирани компютърни системи и комплекси” към ЦИТН проведоха практическо обучение в EVN-България, Пловдив, в Дейта центъра EQUINIX, София, в секция “Грид изчисления и приложения” към ИИКТ-БАН, София.
По време на обучението те се запознаха със състава, структурата и осигуряването на надеждна работа на Дейта центъра в базата на EVN-България, Пловдив, изграден специално и единствено за нуждите на компанията. В Дейта центъра EQUINIX в София студентите разгледаха цялостното осигуряване и експлоатационна поддръжка на машините, предоставени за колокация. Те бяха запознати подробно с изчислителната, с комуникационната и със сторидж системата на един сървърен комплекс. При особено висок интерес премина срещата с доц. Емануил Атанасов от секция “Грид изчисления и приложения” към ИИКТ-БАН, София. Той представи в хардуерен и софтуерен план българския суперкомпютър AVITOHOL, който се намира в HPC Center към института.