Студентите на БСУ в партньорска онлайн програма в Малайзия

Студентите на БСУ в партньорска онлайн програма в Малайзия

На база на дългогодишното сътрудничество с най-голямото висше училище (със 180 хил. студенти в редовна форма) в Малайзия, студентите на Бургаския свободен университет са поканени за безплатно онлайн обучение в бакалавърските и магистърски програми на Технологичния университет Мара (УиТМ). В момента са отворени сесиите за кандидатстване за втория семестър на учебната 2020-2021 г. (с начало м. март 2021 г.)и за първия семестър на 2021-2022 г. (с начало м. октомври 2021 г.). Обучението ще се провежда онлайн на английски език по курсове от бакалавърски и магистърски програми и ще води до получаването на образователни кредити за дипломата за висше образование.

Сътрудничеството на БСУ и УиТМ започва с подписването на договор през 2013 г. и в периода 2015 – 2019 г. неизменно включва преподавателски мобилности по линия на програма Еразъм+, на база на които се провежда обучение на студенти в БСУ и на студентите в кампусите на УиТМ в Малайзия. През 2017 г. БСУ беше домакин в Бургас на 4-то издание (след Куала Лампур, Манчестър и Сеул) на Международната конференция по управление и стратегически решения (International Conference on Governance and Strategic management ICGSM), която се проведе с тематичен фокус „Кръговата икономика“.

За контакт: Гергана Кирова, сектор „Международно сътрудничество“ на БСУ – gkirova@bfu.bg .