Студентски клуб МИСИЯ УЧИТЕЛ стартира в БСУ

Студентски клуб МИСИЯ УЧИТЕЛ стартира в БСУ

Идеята е новият клуб да обедини усилията на студентите и академичната общност на Центъра за хуманитарни науки върху ценностите, мисията и визията за българското образование.

Основна цел на клуба е да  стимулира инициативността и творческата енергия на студентите, които са бъдещи иноватори в образованието. Чрез различни инициативи (майсторски класове, лекции на преподаватели, срещи с експерти от различни области на обществения живот, деятели на образованието и културата) младите хора ще получат допълнителни знания и умения в областта на STEAM, предприемачеството, проектно-ориентираното обучение, техниките за активно учене, за да усъвършенстват педагогическата си подготовка.

В дейността на клуба е предвидено инициирането и реализирането на общественополезни проекти и инициативи, научно-образователни и научно-приложни програми, форуми и други формати по проблеми, свързани с образованието.

В своята дейност членовете на формацията ще си партнират с други университетски сдружения, неправителствени организации и институции.

 

280714491_1619486791758164_3696838851213336446_n (1).jpg
281530795_5139705782775526_1129880914176471638_n.jpg
281662771_5139705539442217_9042835804929956461_n.jpg
280733165_1058072414800508_7356901181187804700_n.jpg
280962292_570448187934620_4778176077197454636_n (1).jpg
281359446_1130090350870901_7083454186604510811_n.jpg
Logo.club_.jpg