Търговско-индустриалната камара Бургас удостои Бургаския свободен университет с почетен знак и грамота

Търговско-индустриалната камара Бургас удостои Бургаския свободен университет с почетен знак и грамота

Търговско-индустриалната камара Бургас удостои Бургаския свободен университет с почетен знак и грамота за утвърждаването му като един от най-престижните частни университети, за разкрити нови акредитирани бакалавърски и магистърски пррограми и успешно изпълнение на международни проекти.