Тържествено връчване на дипломите в БСУ

Бургаският свободен университет ще организира тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от випуските 2020 и 2021 на 23 май 2021 г. в 10 часа. Абсолвентите, желаещи да участват в церемонията, трябва да се запишат предварително в Учебен отдел в срок до 14 май 2021 г.