Трети майсторски клас в ЦИТН

На 22.04.2019 г. от 11.00 в зала 110 на БСУ ще се състои трети майсторски клас със студентите от специалност „Информатика и компютърни науки” от ЦИТН на тема „Защита на критичната инфраструктура – модели и сценарии” с лектор проф. Радослав Йошинов. Защита на критичната инфраструктура представлява съвкупност от дейности, целящи гарантиране на нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта на критичните инфраструктури с цел възпиране, намаляване, смекчаване или неутрализиране на заплахите, рисковете или уязвимостта им.
Каним всички студенти и преподаватели от БСУ, които проявяват интерес!