Центърът по хуманитарни науки отбеляза 25 години хуманитарно знание в БСУ

Центърът по хуманитарни науки отбеляза 25 години хуманитарно знание в БСУ

Преподаватели от ЦХН, главни редактори на регионални медии, представители на Община Бургас и неправителствени организации дискутираха приноса на Бургаския свободен университет към развитието на хуманитарното знание на кръгла маса на тема „25 години хуманитарно знание в БСУ“.
Кръглата маса е част от празничния юбилеен календар на БСУ по случай 25 години от създаването на Университета. В рамките на кръглата маса бе представена историята на ЦХН, който е наследник на Педагогическия факултет, създаден през 1991 г. Обсъдиха се перспективите и предизвикателствата пред хуманитарното знание.
Настоящият декан на Центъра по хуманитарни науки доц. д-р Мария Алексиева удостои с почетни плакети всички бивши декани на ЦХН: доц д-р Мария Ганева (първият декан на Педагогическия факултет), проф. дпн Галя Христозова (ректор на БСУ), доц. д-р Евелина Динева (зам.-ректор на БСУ) и проф. дфн Иван Куцаров.
В кръглата маса се включиха Мая Казанджиева – директор на дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ към Община Бургас, Мария Атанасова – директор на „Център за обществена подкрепа, Община Бургас, Катя Касабова – главен редактор и съсобственик на онлайн изданието „Флагман“, Силвия Шатърова – главен редактор на вестник „Черноморски фар“, Даниела Костадинова – главен продуцент на БНР-Бургас, журналисти и представители на бургаски неправителствени организации.