Подготвителен курс за държавен изпит по Гражданскоправни науки през ноември 2016

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 16 ноември  2016 г. от 8.00 часа в зала 427 с лектори: проф. д-р Силви Чернев и доц. д-р Александър Иванов.

Курсистите да внесат такса за обучението в размер на  100 лв. в срок  до 15.11.2016 г. в касата на БСУ (стая 102). Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО).
Участието в курса предполага предварителна подготовка.
 
За контакти
Лазарина Георгиева
Тел. 056/ 900 450 
БСУ, стая 20
lazy@bfu.bg