ЦХН представи научните си постижения с юбилейна изложба

 ЦХН представи научните си постижения с юбилейна изложба

Изложбата се състоя в рамките на националната библиотечна седмица в библиотеката на БСУ. Самата библиотека бе отличена с наградата на Българската библиотечно-информационна асоциация „Библиотека на годината 2015“ на 9 май 2016г. На събитието присъстваха зам.- кметът по „Култура и образование“ на гр. Бургас Йорданка Ананиева, почетният ректор на БСУ проф. д-р Васил Янков, зам.- ректорът по научноизследователската дейност и международното сътрудничество проф. д-р Милен Балтов, деканът на Центъра по хуманитарни науки доц. д-р Мария Алексиева, зам.- деканите на другите центрове в БСУ, преподаватели, студенти и гости.