Учебник на проф. Нейкова с научно представяне в Словакия

Учебник на проф. Нейкова с научно представяне в Словакия

В едно от най-престижните юридически издания на Словакия – списание Общество и право (Societas et Ivrisprvdentia) беше публикувано научна рецензия - преглед (ревю) на учебника „Административно обслужване“ на декана на Центъра по юридически науки на Бургаския свободен университет и областен управител на Област Бургас проф. д.н. Мария Нейкова и преподавателя в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и държавен експерт в Министерски съвет д-р Алеко Джилджов.

Авторът на ревюто Соня Кошничарова е професор по право в Университета на Търнава – Словакия и дава много висока оценка както за научното качество, така и за методическите и практически страни на книгата. В рамките на последните две години обменът на студенти по право между БСУ и Търнава не само не прекъсна, но и се задълбочи, а на всеки от провежданите научни форуми неизменно участва със сериозен принос колега преподавател от другата страна.

Recenzia-SonaKosicarova-Neykova.JPG