Ученическо състезание по икономика

Центърът по икономически и управленски науки организира Ученическо състезание по икономика на 24.02.2018г. (събота) от 10ч. в сградата на Бургаския свободен университет. Състезанието е насочено към учениците от 11-ти и 12-ти клас. То е индивидуално и има три компонента: тестови въпроси по счетоводство на предприятието; тестови въпроси по икономика (макроикономика и микроикономика); творческо есе по зададена тема в сферата на маркетинга или на предприемачество (по избор). 
Съдържанието е съобразено с учебните програми в професионалните гимназии и паралелки по икономика, търговия и туризъм. 
При интерес за участие в срок до 22.02.2018г. изпратете на ел. адрес marian@bfu.bg следните данни: трите имена на участника, курс на обучение, учебно заведение.