В БСУ - кръгла маса посветена на дигиталната зависимост при учениците

В БСУ - кръгла маса посветена на дигиталната зависимост при учениците

На 7 юни 2024 г. от 16:00 ч. в зала 220 на Бургаски свободен университет Кръглата маса е посветена на дигиталната зависимост при учениците. Това е заключително събитие от едногодишна програма за превенция на дигиталната зависимост при ученици. Тя е съвместна инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Община Ловеч и Бургаски свободен университет.

Програмата включва 14 различни дейности реализирани с ученици на територията на Община Ловеч. На кръглата маса ще бъде дискутиран проблемът за дигиталната зависимост. Обществени възпитатели от МКБППМН – Ловеч ще представят реализираните дейности. В рамките на проекта е проведено и измерване на нагласите на учениците към дигиталните устройства и начина, по който ги използват. Данните от това изследване очертават ефекта от въздействието на програмата. Г-жа Даниела Данова – секретар на МКБППМН – Ловеч ще представи анализ на ефективността на дейностите от програмата. Модератор на кръглата маса ще бъде доц. д-р Дончо Донев – преподавател по психология в Бургаски свободен университет.

Събитието е съпътстващо към Международна научна конференция „Мултидисциплинарни иновации за социални промени“.

 

434067216_122140436630155768_668703721951882218_n.jpg
thumbnail_424949506_122127251246155768_817379848158560292_n.jpg
thumbnail_424965808_122127252770155768_7818519707255374453_n.jpg
thumbnail_434420676_122140437212155768_5900345469999765271_n.jpg
thumbnail_434476307_122140437236155768_2616260009246669982_n.jpg