В БСУ се проведе информационна среща по Еразъм

В БСУ се проведе информационна среща по Еразъм

На 12 октомври 2018 г.  в зала 208 на БСУ  като част от глобалната инициатива на Европейската комисия „Дни на Еразъм“ ( #ErasmusDays )  се проведе информационна среща относно възможностите, които предоставя програма „Еразъм+“,  за мобилност на студенти и преподаватели в чужбина за академичната 2018/2019 г. Студенти  от БСУ споделиха своя опит и впечатления от обучението си в партньорските университети на БСУ в Германия, Холандия, Гърция и Португалия . Д-р Валери Окулич- Козарин, който в момента осъществява мобилност с цел преподаване в БСУ, представи пред присъстващите студенти и преподаватели Педагогическия университет в гр. Краков, Полша.

3.jpg
6.jpg
5.jpg
2.jpg
DSC_9886.JPG
IMG_1893.JPG