В БСУ ще се проведе Ден на специалностите в ЦИТН

В БСУ ще се проведе Ден на специалностите в ЦИТН

 

Откриването ще се състои на 30.05.2015 г. от 11.00 часа в зала 218 на БСУ.

Деканът на ЦИТН ще награди изявилите се през годината студенти. Ще се представи презентация на тема: „Електромобилът – настояще и бъдеще”.

Проявата ще продължи пред сградата на БСУ с изложение  на различни модели електромобили от водещи фирми в страната и чужбина.