Важно съобщение относно плащането на такси

Уважаеми настоящи и бъдещи студенти!

Поради обстоятелствата, свързани с разпространението на КОВИД-19, и с оглед ограничаване събирането на хора в затворени пространства, както и в защита на здравето на Вас и на нашите служители, Ви препоръчваме да заплащате административни и семестриални такси по следния начин:

- чрез платформата „Електронни услуги“ в сайта на БСУ

- по банков път по разплащателната сметка на БСУ в „Алианц Банк България“
  IBAN BG50BUIN78551080025816
  BIC   BUINBGSF

Като алтернатива бихте могли да заплатите дължимата такса чрез ПОС терминал в касата на БСУ, етаж 1, стая 102.

Заплащането на такси в брой не е желателно и не се препоръчва към настоящия момент до възстановяване на свободния достъп в сградата на БСУ.

Благодарим за разбирането и сме на Ваше разположение за съдействие!