Вечер на специалностите в ЦИТН

ДО ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ И БИВШИ СТУДЕНТИ
НА ЦЕНТЪРА ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Най - учтиво Ви каним да присъствате на

ВЕЧЕР НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ на
22.11.2019 г.
Морска градина Бургас, х-л Парк (Цурк-а),
ресторант La vie, 18.30 ч.
Закупуване на куверти - стая 21, БСУ.