Връчване дипломите на Випуск 2018 на БСУ

Връчване дипломите на Випуск 2018 на БСУ

На 5 декември 2018 г., сряда, от 10 часа в атриума на БСУ ще се състои тържествената церемония за връчване дипломите на Випуск 2018 на Бургаския свободен университет. Над 300 абсолвенти от 19 бакалавърски специалности и от 13 магистърски програми ще получат своите дипломи за висше образование. Свидетелства за отличие и доказан стремеж за издигане авторитета на академичната общност ще получат 24-ма абсолвенти.Участие в церемонията ще вземат само предварително регистрираните абсолвенти. Регистрацията става лично, срещу подпис,  в стая 17 на БСУ. За потвърждение на участието в тържествената церемония абсолвентите следва да се обадят в Учебен отдел до 30.11.2018 г.

 

Обръщение на Ректора относно церемониалния протокол на ритуала.