Връчване дипломите на випуск 2018 на БСУ

На 23 май 2018 година, сряда, от 10 часа в атриума на БСУ ще се състои тържествената церемония за връчване  дипломите на випуск 2018 на Бургаския свободен университет. Над 300 абсолвенти от  15 бакалавърски специалности и от 25 магистърски програми ще получат своите дипломи за завършено висше образование. От тях 23-ма са отличниците на випуска, които ще бъдат удостоени от Ректора със свидетелство за отличие за постигнати високи резултати в обучението и доказан стремеж към издигане авторитета на академичната общност.
Участие в церемонията ще вземат само предварително регистрираните абсолвенти. Регистрацията се извършва  лично, срещу подпис, в стая 17 на БСУ. За потвърждаване на участието в тържествената промоция абсолвентите следва да се обадят в Учебен отдел до 21.05.2018 г.

Обръщение на Ректора