Връчване дипломите на Випуск 2019 на БСУ

Връчване дипломите на Випуск 2019 на БСУ

На 5 декември 2019 г., четвъртък, от 10 часа в атриума на БСУ ще се състои тържествената церемония за връчване дипломите на Випуск 2019 на Бургаския свободен университет. Над 300 абсолвенти от 18 бакалавърски специалности и от 19 магистърски програми ще получат своите дипломи за висше образование. Свидетелства за отличие и доказан стремеж за издигане авторитета на академичната общност ще получат 26 абсолвенти.
Участие в церемонията ще вземат само предварително регистрираните абсолвенти. Регистрацията става лично, срещу подпис, в стая 22 на БСУ. За потвърждаване на участието в тържествената промоция абсолвентите следва да се обадят в Учебен отдел до 02.12.2019 г.

Обръщение на Ректора към абсолвентите