Връчване на дипломите на випуск 2017

На 23 май 2017 г., на официална церемония БСУ ще връчи дипломите на завършилите от випуск 2017. Церемонията ще бъде от 10 часа в атриума на БСУ. Ще бъдат връчени дипломите на над 300 абсолвенти от 14 бакалавърски специалности и 24 магистърски програми. Свидетелства за отличие и доказан стремеж за издигане авторитета на академичната общност ще получат 25 абсолвенти.
Участие в церемонията ще вземат само предварително регистрираните абсолвенти. Регистрацията става лично, срещу подпис в стая 17 на БСУ. За потвърждаване на участието в тържествената промоция абсолвентите следва да се обадят в Учебен отдел до 19.05.2017 г.