Връчване дипломите на Випуск 2023 в БСУ

Връчване дипломите на Випуск 2023 в БСУ

 

На 5 декември 2023 г., вторник, от 10 часа в атриума на БСУ ще се състои тържествената церемония за връчване дипломите на Випуск 2023 на Бургаския свободен университет. Над 300 абсолвенти от 14 бакалавърски специалности и 20 магистърски програми ще получат своите дипломи за висше образование. Свидетелства за отличие и доказан стремеж за издигане авторитета на академичната общност ще получат изявените абсолвенти.

Участие в церемонията ще вземат само предварително регистрираните абсолвенти.

Регистрацията става лично, срещу подпис, в стая 19 на БСУ. За потвърждение на участието в тържествената промоция абсолвентите следва да се обадят в Учебен отдел до 30.11.2023 г.

Обръщение на Ректора